NOVEL 101 : 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างพลอตนิยายหนึ่งเรื่อง

5-steps-to-create-plot

ตอบปัญหาคาใจนักเขียนและนักอยากเขียนมือใหม่ กับ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างพลอตนิยายหนึ่งเรื่องฉบับเจ้า...